تشکیل دو کار گروه سازه های سریع الاحداث اسکان موقت و احیای بافت های فرسوده در کنفرانس و نمایشگاه صنعت ساخت

به پیشنهاد رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شورای سیاست گذاری اولین کنفرانس و نمایشگاه ساختمان تشکیل شد، در این شورا که با حضور مسئولینی از وزارت راه و شهرسازی، وزارت خارجه، سازمان محیط زیست و جمعی از مسئولین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و بخش خصوصی تشکیل…